Boka en
expert nära dig!

BOKA OM TID FÖR SOTNING OCH
BRANDSKYDDSKONTROLL?

Har du fått en avisering om sotning eller brandskyddskontroll och behöver ändra den bokade tiden? Använd koden på den avi som du fått per post.

Ombokning Uppsala / Knivsta
Ombokning Tierp

TOTALRENGÖRING VILLA 2 485 KR efter rotavdrag

Rengöring av frånluftssystem i ventilationskanaler, därtill rengöring av samtliga tillhörande fläktar och ventiler.
Ventilationssystemets luftflöden mäts och kontrolleras efter rengöring.

* Priset är baserat på rensning av frånluftssystem och imkanal i villa (max 180 kvm). Vid rensning av både från- och tilluftssystem är nettokostnaden efter ROT avdrag 4 980 kr inkl. moms. Kostnaden förutsätter att ventilationssystemet håller normal byggnadsteknisk standard och är åtkomligt för rengöring.

RENGÖRING SPISFLÄKT OCH
IMKANAL. 1 150 kr efter rotavdrag

Vårt alternativ till paketet Totalrengöring villa. Här fokuserar vi på den brandförebyggande åtgärden, med rengöring av spisfläkten och tillhörande imkanal. Brandfarligt fett avlägsnas, därtill byts eller rengörs filter.

*Priset är baserat på en spisfläkt med imkanal. I kostnaden ingår resa, planering och fakturering.
Kostnaden förutsätter att imkanal och spisfläkt håller normal byggnadsteknisk standard, samt att anläggningen är åtkomlig och klarar rengöring.

ELDSTADSBESIKTNING ENLIGT
SSR GODKÄND. 2 250 KR

Våra fyra besiktningspaket enligt SSR GODKÄND är till för dig som vill ha en utökad kontroll av eldstaden. Till exempel inför försäljning av fastigheten eller om det utförts sprängarbeten i området.

* Priset avser en eldstad med skorsten i enfamiljshus. I kostnaden ingår resa och material. Mer om våra tjänster enligt SSR GODKÄND kan du läsa på sidan Besiktningar.

FÅ UT MER AV SOTNINGS-
BESÖKET MED VÅRA PLUSPAKET!

Eldar du med pellets? Nu kan du abonnera på sotarens förmånliga Pluspaket. Samtidigt med ordinarie sotning får du samtidigt fackmannamässig service av din pellets- brännare.

Maskinsotning – för extra rent resultat! Vi sotar med roterande borstar och med tillhörande kamerainspektion dokumenteras ett fullständigt rent resultat!

HITTAR DU INTE VAD DU SÖKER?

I dagsläget är inte alla våra tjänster bokningsbara via portalen. Har du en annan förfrågan – t ex OVK, vänligen använd formuläret på sidan Kontakt så hör vi av oss med förslag!