Få ut mer av sotaren
med våra pluspaket!

Sotning och brännarservice vid samma tillfälle

Nu kan du som eldar med pellets abonnera på sotarens förmånliga Pluspaket. Samtidigt med ordinarie sotning får du samtidigt fackmannamäsig service av din pelletsbrännare.

Renare och effektivare med maskinsotning

Vår nya tjänst är framtagen med hjälp av senaste tekniken. Metoden gör din eldstad inte bara renare utan också mer överblickbar. Med vår kamera-inspektion kan vi se in i varje vrå och dokumentera ett fullständigt rent resultat!