För din trygghet

Vad gäller för restaurang och storkök?

Klicka för mer info (pdf)

Sotning – en viktig del av brandskyddet

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Uppsala, Knivsta och Tierp har kommunerna valt att upphandla tjänsten av Åke Huss AB. Vi har varit verksamma inom sotning och ventilation – och i samma regi – sedan 1989.

Sotning – hur och när?

Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för sotbrand minimeras. Huvudansvaret för att arbetet utförs ligger hos kommunen, som också bestämmer kostnaden för arbetet (se även separat rubrik ”Vad kostar sotningen för dig”). Du behöver inte själv tänka på när det är dags att sota. Vi aviserar vårt uppdrag enligt de intervaller som gäller för din fastighet;

Om du eldar med fast bränsle:

Exempel på fast bränsle är ved, pellets, spannmål, flis och halm.

 • Värmepanna som fungerar som huvudsaklig värmekälla: två gånger per år
 • Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per år
 • Eldstad som inte fungerar som huvudsaklig värmekälla: vart tredje år eldning mindre än 500kg/år
 • Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Om du eldar med flytande bränsle:

 • Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja och där märkeffekten överstiger 60 kW: två gånger per år
 • Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja och där märkeffekten är högst 60 kW: en gång per år
 • Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparatur har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning: vartannat år.

Vad kräver lagen kring sotning?

Vill du veta mer om vad lagen kräver kring sotning, ta del av MSB:s författningssamling 2014:6. Du hittar den som pdf här.

Vad bör du tänka på inför vårt besök hos dig?

 • Markstegen behöver vara tillgänglig.
 • Takskyddsanordningar – i främsta fall glidskydd – måste finnas samt uppfylla de krav som ställs i bygglagstiftningen.
Pluspaket Maskinsotning

För ett tillägg om endast 399 kronor utöver gällande sotningstaxa kan du få eldstaden och rökkanaler sotade med hjälp av den senaste tekniken. I vårt nya Pluspaket rengör vi med hjälp av roterande borstar – mycket effektivt och dessutom skonsamt för din anläggning. I priset ingår också en avslutande kontroll där vi med kamera går igenom alla kanaler och utrymmen som vi rengjort. Till skillnad mot traditionell sotning, får du också med kameratekniken en egen koll på hur kanalerna ser ut efter avslutat arbete. Pluspaketet är naturligtvis frivilligt. Tilläggskostnaden är framtagen för att täcka den utrustning som krävs för att kunna gå på djupet i din anläggning – och därmed skapa ett extra rent och behagligt resultat.

Pluspaketet beställer du via formuläret intill. När vi fått in din beställning planerar vi arbetet till nästkommande sotningstillfälle, enligt gällande frister och villkor. Pluspaketet behöver du bara beställa en gång – vårt planeringssystem håller sedan koll på att ditt hus är en Plusfastighet.

Naturligtvis är du inte bunden i tid att fortsätta. Du kan när som helst (dock senast 4 veckor före nästkommande sotningstillfälle) avsluta själva Pluspaketet, för att sedan återgå till traditionell sotning.

Tips och råd om eldning

Använd torr och lagom stor ved

Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt). Därför bör veden vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en presenning). Den ska också vara kapad i lämplig längd och kluven. Se till att ha stickor och tunnare vedträn vid upptändning.

Se till att starta snabbt!

När man tänder en kall eldstad är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Du kan minska problemet genom att få eldstaden varm så fort som möjligt. Torr, finkluven ved är viktigt.

Först när tändveden brinner ordenligt ska man lägga på grövre vedträn. Veden ska passa till eldstadens vedmagasin. För korta vedträn gör att mer miljöskadliga ämnen släpps ut. Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordentlig glödhög. Spjället bör stå helt öppet tills det nya vedinlägget brinner ordentligt.

Rätt mängd förbränningsluft

När du eldar bör du göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft.
Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll.

Säkerhet och komfort – i korthet:

 • Elda på rätt sätt
 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Snabb uppstart
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
 • Pyrelda inte.

Om en stor brand uppstår i skorstenen:

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Ring 112 Brandkåren.
 • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
 • Ring sotaren och beställ en besiktning av skorstenen.

Mer om säker eldning:

Läs gärna vår tidning Eldstad, som du hittar här (pdf).

Vad kostar sotningen för dig?

Avgifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll beslutas årligen av Räddnings- nämnden. Taxan är baserad på att sotaren aviserar uppdraget områdesvis och besöker samtliga närliggande fastigheter vid ett och samma tillfälle.

Eventuell avbokning eller ombokning måste ske senast 24 timmar innan din bokade tid.

Taxa för Knivsta:
Enfamiljshus – sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Kronor exklusive moms
 • Sotningsavgift per objekt
  460
 • Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma byggnad
  150
 • Brandskyddskontroll per objekt
  631
 • Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  204
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per objekt
  948
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  406
Övriga fastigheter – sotning/rengöring & brandskyddskontroll
Kronor exklusive moms
 • Sotningsavgift per mantimme
  450
 • Brandskyddskontroll per mantimme
  610
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per mantimme
  610
Taxa för Uppsala-Tierp:
Enfamiljshus – sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Kronor exklusive moms
 • Sotningsavgift per objekt
  430
 • Sotningsavgift per tillkommande objekt i samma byggnad
  165
 • Brandskyddskontroll per objekt
  780
 • Brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad
  240
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per objekt
  1030
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per tillkommande objekt i samma byggnad.
  406
 • Utebliven sotning, brandskyddskontroll eller samtidig sotning och brandskyddskontroll
  200
Övriga fastigheter – sotning/rengöring och brandskyddskontroll
Kronor exklusive moms
 • Sotningsavgift per mantimme
  490
 • Brandskyddskontroll per mantimme
  710
 • Samtidig sotning och brandskyddskontroll per mantimme
  630
 • Tilläggsavgift för fastigheter utan förbindelse med fastlandet
  120
 • Utebliven sotning, brandskyddskontroll eller samtidig sotning och brandskyddskontroll
  200