SoVent Group AB

När du vill ha
exakta besked.

Vad gäller för restaurang och storkök?

Klicka för mer info (pdf)

Ett kvitto på att det fungerar som det ska.

Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND® har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Och att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok. SSR GODKÄND BESIKTNING® är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Konceptet är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, en bransch- och arbetsgivarorganisation som organiserar 98% av branschen. SSR GODKÄND BESIKTNING® bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll, där du kan följa resultat och grunder för besiktningen. Bara de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING®.

Våra besiktningspaket

Installationsbesiktning

Vad menar vi med ”rätt”? Rätt, så att du under många år kan elda på ett säkert sätt. Rätt, så att du vet vad du har betalat för. Rätt, så att byggnadsnämnden vet att byggreglerna har följts. Och rätt så att röken inte slår ner hos grannen eller sugs tillbaka in i huset. Ja, att det helt enkelt blivit rätt på alla tänkbara sätt.

Överlåtelsebesiktning

Är du spekulant på ett hus eller en bostadsrätt? Överlåtelsebesiktningen är vår mest omfattande besiktning och visar vad du kan förvänta dig av eldstadens och skorstenens tekniska status. Vi utgår från hur den nuvarande eller den tidigare ägaren har använt eldstaden och vilka underhållsåtgärder som vidtagits. Vi jämför skicket med liknande eldstäder och skorstenar av samma ålder. Därefter gör vi en riskanalys som tillsammans med besiktningsresultatet ger dig ett bra förhandlingsläge när priset ska diskuteras.

Sprängbesiktning

Ska det utföras arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer? Med sotarens sprängbesiktning – som utförs före och efter arbetena – får du ett vakande öga så att din kakelugn eller skorsten inte drabbas av eventuell sprickbildning.

Sprängbesiktning utförs enligt SS 460 48 60.

Statusbesiktning

Dags för underhåll av skorsten och eldstad? Eller är det kanske rentav redan gjort? Med sotarens statuskontroll och funktionsundersökning får du ett kvitto på hur din anläggning fungerar. Bra att veta för din trygghet, komfort och plånboks skull.
Se även www.ssrgodkand.se

Vill du boka något av våra besiktningspaket?
Använd gärna vår bokningsportal som du hittar här.

Har du frågor om våra eldstadsbesiktningar?
Vårt team hjälper dig! Se mer på sidan kontakt.