Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Boka radonmätning genom oss!

Är du osäker på radonnivåerna i ditt hus? Vi kan hjälpa dig hela vägen från mätning och dokumentation till eventuella åtgärder. Läs mer här – och boka via formuläret längre ned på sidan.

Radon finns överallt, i mark och byggnader – men i varierande nivåer. I bostäder och på arbetsplatser kan också radonhalterna skilja sig åt över tid – och även variera under dygnet, bland annat beroende på hur ventilationssystemet är inställt att fungera. Därför utgår man ifrån ett årsmedelvärde som inte får överskrida 200 Bq/m3. För säkrast resultat bör en långtidsmätning göras under cirka 2-3 månader, under den så kallade eldningssäsongen 1 okt–30 april.

Radonmätning för villa

I vårt grundpaket för villa, Radonpaket 1, gör du en egen långtidsmätning av radonnivåerna. Vi levererar ett postpaket med spårfilmsdosor/radonpuckar inkl. uppsättningsanvisningar. Efter mätperioden (2-3 månader) skickar du in dosorna till laboratorium för analys.

Önskar du ett mer omgående svar kan du beställa Radonpaket 2 – där vi via gammameter och korttidsmätare kan ge en första indikation om läget.

I vårt Radonpaket 3 får du en mer komplett radonutredning för villa, där vi med hjälp av gammameter mäter nivåerna i byggmaterialet. Därtill installerar vi en multilogger för radonbesiktning. Vid behov kan undersökningen kompletteras med ytterligare mätutrustning. Tillsammans med vår breda kunskap inom ventilationsområdet får du ett bra underlag för eventuella ytterligare åtgärder. Bokar gör du via formuläret längre ned på sidan. Vi tar sedan kontakt med dig för att diskutera närmare detaljer.

Radonmätning i flerbostadshus.

Om din fastighet har boende i hyresrätter eller bostadsrätter bör du alltid vara observant på att det angivna gränsvärdet inte överskrids. Mätning bör alltid göras när du har renoverat eller byggt om – eller när du har bytt ventilations- eller uppvärmningssystem. För att säkerställa att gällande radonvärden inte överskrids, så bör du även vart tionde år genomföra en generell mätning av radon i inomhusluften.

Radon på arbetsplatsen?

Den nya strålskyddslagen från 2018 ställer krav på att du som arbetsgivare ska ha kännedom om radonhalten på arbetsplatsen. Om gränsvärdena överskridits ska också åtgärder vidtas. Är du osäker på läget i dina lokaler? Med oss får du hjälp hela vägen från mätning till eventuell åtgärd.

Beställ våra radontjänster

Boka mätning eller utredning här!

    Angivna priser är inkl. moms.    OM radon­mätning:

    För ett godkänt mätresultat krävs en långtidsmätning i minst två månader. Detta ska ske under eldningssäsong – det vill säga mellan 1/10 – 30/4. Långtidsmätning görs alltid med minst två radonpuckar, och vidare förutsätts minst en puck per våningsplan. Radonpuckarna placeras i inredda rum (ej våtrum så som toalett eller tvättstuga). Om det gått mer än 10 år sedan föregående radonmätning så bör mätning göras på nytt – likaså gäller om du har gjort ombyggnationer.

    Har du frågor?

    Använd gärna vårt kontaktformulär. Välj ärende ”Radon”, så tar vårt team kontakt med dig. För att komma till formuläret klicka här.