Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Komfort och trygghet för din eldstad

BOKNINGSPORTALEN
Har du frågor om din eldstad? Tveka inte att prata med oss på Åke Huss AB. Med rötterna inom sotning och brandskyddskontroll kan vi det mesta som rör säker eldning, hela vägen från installation av eldstad till löpande underhåll och besiktningsåtgärder. 

Sotning

Sotning utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor. Hur ofta det ska sotas beror på vilken eldstad du har, vilket bränsleslag som används och hur ofta du eldar. Huvudansvaret för att sotningen utförs ligger hos kommunen, som också bestämmer kostnaden för arbetet. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. Fastighetsägaren behöver inte själv hålla koll på när det är dags att sota, det sköter ansvarig utförare med hjälp av uppgifterna i sotningsregistret.

Läs mer om sotning här

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll är ett fristående moment från sotningen. I kontrollen undersöks att eldstad och skorsten efterlever gällande regler och riktlinjer kring säkerhet och komfort. Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som fastställer vilka objekt som är föremål för såväl sotning som brandskyddskontroll. Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning.

Så här går brandskyddskontrollen till

Eldstadsbesiktningar

Genom våra eldstadsbesiktningar kan du få en utökad kontroll av din anläggning – t ex när det är dags för underhåll eller efter gjord nyinstallation. Vi arbetar utifrån konceptet SSR GODKÄND BESIKTNING®, som är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Konceptet, som är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, bygger på en noga dokumenterad metodik.  Genom den senaste tekniken för mätning och analys får du exakta svar om eldstadens funktion, in i minsta decimal.

Boka din eldstadsbesiktning här

Tips och råd om eldning

Det finns mycket som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och samtidigt få ut mer komfort av din eldning. I vårt avsnitt ”Tips och råd” kan du läsa mer om vilken ved du bör använda och om varför det är viktigt med snabb uppstart när du tänder brasan. Här får du även ta del av checklistor och instruktionsfilmer, översikter kring regelverk och olika råd för dig som t ex planerar att bygga om eldstaden eller installera en ny.

Till sidan “Tips och råd”

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du når oss på 018-65 34 34 helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 (lunch 11.00-12.00).

    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.