SoVent Group AB

VÄL RUSTAD FÖR DIN TRYGGHET

Det är oroliga tider. Vi alla behöver tänka på vårt ansvar – och göra vårt yttersta för att öka tryggheten. Nya rutiner hör därför också till sotarens vardag.

Vi sotare har ett viktigt samhällsuppdrag, både för att förhindra bränder – men också i arbetet att skapa en sund innemiljö i våra hem, på skolor och arbetsplatser. Och vi vill fortsätta se till att du får trygghet hela vägen, inte minst i Coronatider. Vi besiktigar och rengör precis som vanligt – enligt de direktiv och rekommendationer som gäller. Därtill tar vi ett extra trygghetsgrepp genom våra nya rutiner. Tillsammans med vaksamma ögon, gott hantverk och väl beprövad teknik är både du och din anläggning i säkra händer!

Sotning och brandskyddskontroll är viktiga samhällsuppgifter – som behövs ut- föras även i Coronatider. Eller kanske rentav extra viktiga uppgifter i dagens läge, när fler tillbringar mer tid hemma – och även eldstaden kan bli vanligare att nyttja.

De sotningsfrister som tidigare fastställts av myndigheterna fortsätter tills vidare att gälla. Tillhör du en riskgrupp och känner oro inför sotarens besök – prata gärna med oss! Våra nya rutiner är väl tilltagna för omsorgen kring dig och dina anhöriga (se även vår faktaruta om hur sotaren förebygger Covid-19).

Utöver våra egna högt ställda krav på hygien, vill vi gärna föra en dialog med dig hur vi kan anpassa besöket utifrån din egen upplevelse och dina förväntningar kring trygghet och säkerhet. Naturligtvis håller vi avstånd – och känner du dig osäker, så kanske du kan vistas i ett annat rum under tiden vi arbetar? Eller om möjligt, ta en stund i det fria – så ringer vi när vi är färdiga. Så är du tryggt välkommen hem igen – till nya sköna stunder vid brasan!

Sällan har väl frågan om inomhusmiljön varit så aktuell som nu. I tider då allt fler av oss trängs i hemmen, ska vi inte bara samsas om kvadratmeter yta – utan också om kubikmeter luft. Det gör att det ställs större krav på ventilationen.

Bor du i ett flerbostadshus, så omfattas fastigheten av regelverket kring OVK (Obliga- torisk Ventilationskontroll), som bland annat ska säkerställa att luftflödena ligger i linje med Boverkets normer. Dock finns inte i nuläget något beslut om utökad ventilations- kontroll utifrån dagens omständigheter. Om du känner oro, eller märker av en bristfällig inneluft, bör du därför prata med din fastighetsförvaltare.

Ventilationsrengöring för villa och småhus
Bor du i eget hus och har funderingar kring ventilationssystemets funktion och effekt
– prata gärna med oss! Om det var länge sedan en rengöring gjordes, så kan det vara ett bra tillfälle nu. Ventilationsrengöring är dessutom ROT-berättigat.

Om du är ombedd av arbetsgivare att arbeta hemifrån kan det också finnas särskilda krav på arbetsmiljön. Att du har bra luft är inte bara en hälsofråga, utan också en effek- tivitetsfråga. Med bra luft presterar man som bekant bättre. Prata därför gärna med din arbetsgivare – som kanske kan vara med och bidra till åtgärderna?

Vi på Åke Huss AB kan hjälpa till hela vägen – från luftmätning till rengöring. Oftast är det inga stora eller kostsamma åtgärder. Med rengöring, injustering och byten av luft- filter får du som regel både ett snabbt och effektivt resultat. Du får också svart på vitt kring luftflödena – både före och efter utfört arbete.

Vill du komma i kontakt med vårt ventilationsteam?
Skriv en rad till info@akehuss.se eller ring oss på 018-65 34 34