Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Boka vår klimatkontroll för inomhusmiljön!

Dokumenterat Inomhusklimat ger dig fakta om
fastighetens verkliga luft- och temperaturförhållanden

Det kan vara stor skillnad på faktisk temperatur och upplevd temperatur. Med vår mätning av inomhusklimatet får du en bredare bild av läget.

Du som arbetar med fastighetsförvaltning känner redan till alla de krav som samhället ställer på inomhusklimatet i t ex kontor, offentliga miljöer och flerbostadshus. Men vad gör man när allt till synes fungerar som det ska – och det ändå upplevs brister i inomusklimatet?

Vår klimatkontroll ger dig exakta svar. Mätning och utredning fr. 7 000 kr (exkl. moms)*

Vår dokumentation är ett effektivt hjälpmedel i analysen och uppföljningen efter inkomna klagomål – men vår mätning kan naturligtvis beställas när som helst för att påvisa läget. För många finns det ett värde i att fastigheten eller fastigheterna är väl genomgångna med hänsyn till klimat och komfort. Med hjälp av specialutrustning mäter vi upp både temperatur och luftfuktighet, samtidigt som vi analyserar drag samt olika strålningsfaktorer (värme/kyla) från golv, tak och fönster med mera. Den samlade bilden, som vi levererar i ett utförligt protokoll, ger tydliga svar om vad som kan behöva åtgärdas. Klimatkontrollen bygger på miljöstandarden R1, som utvecklats utifrån myndigheternas regler och riktlinjer.

Passa på att bygga ut paketet – och få mer värdefull information

Vårt grundpris bygger på mätning av ett utrymme under en dag. Har du flera rum eller lokaler i fastigheten som du önskar få klimatverifierade, så är det kostnadseffektivt att göra det när vi väl är på plats. Fråga oss gärna om offert. Till paketet kan du också lägga till korttidsmätning av radon. Med hjälp av det elektroniska mätinstrumentet Spirit kan du få en högkvalitativ mätning av radonhalterna – på bara 48 timmar. Du får resultaten prydligt sammanställda i vår dokumentation. Direktmätningen ger dig en indikation huruvida en långtidsmätning med radonpuckar kan vara behövlig (sådan mätning bör då ske under den s.k eldningssäsongen 1 okt – 30 april).

Radon på arbetsplatsen?

Den nya strålskyddslagen från 2018 ställer krav på att du som arbetsgivare ska ha kännedom om radonhalten på arbetsplatsen. Om gränsvärdena överskridits ska också åtgärder vidtas. Är du osäker på läget i dina lokaler? Med oss får du hjälp hela vägen från mätning till eventuell åtgärd.

*) Angivet prisexempel är exklusive moms och baseras på mätning av ett specifikt utrymme (t ex vardagsrum i lägenhet) vid ett och samma tillfälle. För fler mätobjekt i fastigheten, begär separat offert.

Önskar du mätning och dokumentation av inneklimatet? Gör din intresseanmälan här!

Boka mätning eller utredning här!

    *) Angivna priser gäller exklusive moms och avser uppdrag inom Uppsala, Tierp eller Knivsta kommun.

    NYFIKEN PÅ VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER?

    Du vet väl att via oss kan du boka en rad tjänster kopplade till inomhusklimat, komfort och hälsa – så som t ex OVK och ventilationsrengöring. Vill du ytterligare kombinera paketet Dokumenterat Inomhusklimat, eller separat boka in någon av våra övriga tjänster, tveka inte att ringa och prata med vårt ventilationsteam på tel 018-65 34 34.