Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Frågor om radon? Vi hjälper dig!

BOKNINGSPORTALEN
Det kan finnas flera orsaker till en ökad förekomst av radon i inomhusluften. Markförhållandena kan spela in, liksom husets byggnadsår och materialval. Är du osäker på radonnivåerna i ditt hus? Genom oss kan du beställa paket för långtidsmätning – eller boka direktkonsultation med korttidsmätning via exempelvis radonsniffer.

Radon och ventilation
– vi hjälper dig hålla koll!

Radon förekommer överallt; i luften, i marken och i våra byggnader – men i varierande nivåer. I små doser är radonet relativt harmlöst, så det viktiga är att hålla koll på gränsvärdena och att se till att hålla ned exponeringen över tid. Du kan själv göra en långtidsmätning via s.k radonpuck – eller beställa tjänsten via oss. Vi har även alternativ för korttidsmätning via radonsniffer och gammameter samt en komplett radonutredning med mätning av både byggnad och mark.

Läs mer om våra radonpaket

Hur och när mäts radonhalten?

Mätning av radon i byggnad kan ske genom spårfilmsdosor, eller s.k radonpuckar, som placeras ut på olika våningsplan. Det rekommenderas att mätning görs under minst två månader och att det sker under den s.k eldningssäsongen (1 okt-30 april). Ju längre mätperiod, desto noggrannare resultat. Vill du få ett snabbt svar, med en första indikation om läget, kan korttidsmätning göras via exempelvis radonsniffer och gammameter.

Våra radonpaket

Åtgärder mot radon

Våra specialister kan hjälpa till med åtgärder mot radon. Ibland kan det räcka med att täta eventuella sprickor eller öppningar i husgrunden. Ytterligare vägar för att förhindra radonets väg in i byggnaden är att installera en s.k radonsug från husets bottenplatta. Beroende på var fastigheten är belägen och hur markförhållandena ser ut, så kan också sanering ske via radonbrunn. Vill du veta mer om mätning och åtgärd? Besök avsnittet ”Ventilationsskolan” på Sotarportalen, via knappen nedan.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du når oss på 018-65 34 34 helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 (lunch 11.00-12.00).

    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.