Tillbaka till portalen
Åke Huss 30 år - Jubileumsportal
Snart stundar flyttlasset. Här på Fyrisborgsgatan i Uppsala invigs i maj Sveriges senaste sotarkammare.Snart stundar flyttlasset. Här på Fyrisborgsgatan i Uppsala invigs i maj Sveriges senaste sotarkammare.

“En sotarkammare på lika villkor för män och kvinnor”

I maj invigs Sveriges nyaste och kanske modernaste sotarkammare. På Fyrisborg i Uppsala slår Åke Huss upp portarna till 1 000 kvadrat- meter kontor och verkstad – komplett utrustat med såväl komfort som senaste teknik. “Vi vill vara landets bästa arbetsplats för alla som jobbar inom sotning och ventilation”, säger Åke Huss.

Vad kan väl inte vara bättre till ett jubileumsår – än att befästa det med en ordentig nystart? Efter 23 år på Nymansgatan blev trångboddheten till slut för stor.

De nya, uppdaterade lokalerna gör det också lättare att anpassa sig till en ny verklighet. Det blir en nystart – inte bara i tanken utan också rent visuellt.

– Vi städar ut det gamla kan man säga. Sånt som kanske suttit i väggarna. Både bildligt och bokstavligt blir det högt i taket på vår arbetsplats, säger Åke Huss.

Den nya “sotarkammaren” är från grunden skapad och anpassad utifrån dagens moderna flöden. Både i ergonomi och teknik.

– I våra gamla lokaler hade vi t ex stora otympliga arkivskåp med dokument- mappar, som både tog plats och samlade damm. Allt sådant otyg städar vi bort, när vi nu istället scannar in våra dokument och kan skapa helt andra flöden. Med nya uppkopplade verktyg behöver medarbetarna inte ens komma in på kontoret för att skriva sina protokoll. Men den fysiska platsen att kunna samlas på är förstås viktig för samvaron och gruppdynamiken.

Rustar för nya, moderna arbetsmetoder

I det nya, väl tilltagna, kontorslandskapet kan man efter en dag på fältet enkelt hitta en plats att slå sig ned vid. Något som det tidigare varit huggsexa kring.

– Nu kan vi gräva ned stridsyxorna om skrivbordsytorna, skrattar Åke.

I de nya lokalerna har också möjligheterna till gruppmöten vägts in redan från planeringsstadiet. Något som ofta glöms bort i en verksamhet där det mesta handlar om att arbeta på fältet.

– Men vi behöver samlas och planera, likaså får vi allt fler kunder som besöker oss. Nu får vi ett riktigt bra konferensrum, där vi också kommer att jobba mycket med distansmöten via storskärm. Det ska också vara enkelt för besökare att snabbt kunna koppla upp sig hos oss och jobba med de tekniska plattformar som finns i lokalerna. Den nya fräscha matsalen, med sitt välutrustade kök, är en annan viktig knutpunkt för samvaro. Här får man också tillräckligt med yta för att kunna samla hela teamet för möten och olika aktiviteter.

Det handlar inte bara om att skapa bättre ergonomi – utan också om jämställdhet!

Men de kanske viktigaste filosofierna kring framtidens sotarkammare har i grund och botten handlat om två saker; att förbättra arbetsmiljön och att öka jämställdheten. Frågor som bitvis hänger ihop.

– Tidigare har våra kvinnliga sotare fått samsas om en enda trång duschkabin. Nu blir det på lika villkor – såväl män som kvinnor har varsina stora, fräscha duschutrymmen. Liksom varsina bastuavdelningar.

Nyinrättade miljözoner bevarar hälsa och håller rent
Åke Huss satsar också på ett helt nytt grepp för att undvika att sot och smuts följer med in i lokalerna. I anslutning till det nya varmgaraget finns den nya miljözonen, där medarbetarna inför lunchrasten eller fikarasten kan tvätta av sig och vakumsuga kläderna rena från sot och partiklar.

– Generellt sett kan man säga att vi vill göra upp med den gamla bilden av yrket. Numera är meningen att man knappt ska få smuts under naglarna. Vi jobbar allt mer efter ett nytt tänk med skyddhandskar och heltäckande kläder. Det är en säkerhetsfråga, lika mycket som att taksäkerhet ska finnas för sotaren.

För framtiden finns fler utvecklingsfrågor kopplade till bland annat hälsa och klimat. Ämnen som också intresserar kunderna allt mer. Grön sotning, med s.k stavteknik, är på frammarsch. Det blir också allt mer avancerade arbetsuppgifter – inte minst inom det växande ventilationsområdet.

De nya lokalerna blir därför ett både symboliskt och praktiskt avstamp, inför den framtida rekryteringen.

Ett särskilt fokus ligger på att öka andelen kvinnor i företaget, som idag bara utgör en av sex anställda. Målet inom en tvåårsperiod är att fördubbla antalet kvinnor. På sikt är målet en femtioprocentig fördelning mellan män och kvinnor.

– Vår flytt handlar därför inte bara om ergonomi och trivsel. Vi tar också ett rejält grepp för jämställdheten. Det gäller att först bygga en ordentlig infrastruktur. Har vi sett om vårt hus och vårt sätt att arbeta, så kommer också allt fler att vilja hänga med oss på resan, avslutar Åke Huss.