Tillbaka till portalen
Åke Huss 30 år - Jubileumsportal
Roger Mård
Det som besiktningsmannens öga inte upptäcker, det ser tekniken. Det nya besiktningskonceptet bygger på att kunna ge exakta svar.
Med avancerade mätinstrument och tillgång till databaser analyseras resultaten. Kunden får ett ordentligt kvitto på eldstadens funktio

Rogers fokus – trygghet in i minsta decimal

Roger Mård är besiktningsman hos Åke Huss AB. Där arbetar han enligt en väl dokumenterad och beprövad metod – SSR GODKÄND BESIKTNING®. Det är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler, framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 

Eldstadsbesiktningar har länge utgått ifrån att mer eller mindre okulärt fastställa brandsäkerheten runt eldstaden och rökkanalen. Men med det nya konceptet SSR Godkänd Besiktning tillförs ännu mer kundnytta. Inte bara besiktningsmannens erfarenhet bidrar med säkra och ofta lönsamma tips – här tillämpas också en helt ny utrustning som ger noga framräknade resultat. Avancerade mätinstrument och databaser ger exakta svar kring temperaturer och eventuella påfrestningar som de innebär. Och numera handlar det inte bara om säkerhet. Med SSR Godkänd besiktning får kunden också ett kvitto på hur effektiv och miljövänlig eldstaden är. 

Krav på auktorisation

SSR Godkänd Besiktning finns i fyra olika utföranden, vart och ett utifrån anläggning och förutsättning. Besiktningspaketen har tagits fram av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, en bransch- och arbetsgivarorganisation som organiserar 98 procent av branschen. Fem av sex medlemsföretag är behöriga att arbeta enligt SSR GODKÄND BESIKTNING®. För att kunna arbeta med konceptet förutsätts mångårig branscherfarenhet, behörighet för lagstadgad brandskyddskontroll och därtill kompletterande utbildning och auktorisation.

– Visst har vi sotare en lång erfarenhet och genuina kunskaper, men med mätmetoderna kan vi verkligen säkra upp svaren ytterligare, förklarar Roger Mård. Inte minst kan vi göra det överskådligt för kunden. Bakom varje decimal finns bra förklaringar. 

Att låta besiktiga sin eldstad eller skorsten är ingenting som regleras i lag, men kan vara nog så betydande för den enskilde. 

– I synnerhet om man köper nytt hus med eldstad, då kan det vara värt att veta att den fungerar – och hur den fungerar!

OLIKA ELDSTADSBESIKTNINGAR
  • Installationsbesiktning; ger dig koll på att du får det du betalat för. Att byggreglerna är följda och att röken går ut på rätt sätt.
  • Överlåtelsebesiktning; framtagen för dig som står i grepp att köpa hus eller bostadsrätt som har eldstad.
  • Sprängbesiktning – när det ska utföras arbeten i närområdet som skapar vibrationer. Här undersöks att inte kakelugn eller skorsten får sprickbildningar.
  • Statusbesiktning – ett kvitto på hur din anläggning fungerar.