Tillbaka till hemsidan
Ur en sotares vardag

Rogers fokus – trygghet in i minsta decimal

Roger Mård är besiktningsman hos Åke Huss AB. Där arbetar han enligt en väl dokumenterad och beprövad metod – SSR GODKÄND BESIKTNING®. Det är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler, framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

LÄS MER
Ur en sotares vardag

Mikaels mission – att säkra brandskyddet

Mikael Wallner arbetar som brandskyddskontrollant hos Åke Huss AB. Likaväl som bilbesiktningen är också det här en myndighetsutövning. 
”Men lagen till trots, det är förstås inte pekpinnen som är målet”, säger Mikael Wallner. I dagens kontroller får kunderna en värdefull återkoppling. Brandskyddskontrollen ger en nyttig och ofta lönsam inblick i anläggningens funktion och status.

LÄS MER
Ur en sotares vardag

Johans uppdrag: en sundare inomhusmiljö

Det kan tyckas vara självklart att få andas frisk luft. Och vi i den här delen av världen, det klara och förhållandevis rena Norden, borde väl inte ha några problem med den frågan? Luften är ju gratis och den finns i mängder. Men är det verkligen så?
Möt Johan Gustafsson, ventilationstekniker hos Åke Huss AB.

LÄS MER