Tillbaka till hemsidan
Ur en sotares vardag

Johans uppdrag: en sundare inomhusmiljö

Det kan tyckas vara självklart att få andas frisk luft. Och vi i den här delen av världen, det klara och förhållandevis rena Norden, borde väl inte ha några problem med den frågan? Luften är ju gratis och den finns i mängder. Men är det verkligen så?
Möt Johan Gustafsson, ventilationstekniker hos Åke Huss AB.

Idag har vi människor relativt goda insikter om att dålig ventilation påverkar oss på olika sätt. Men var uppstår problemen? Vi vet att kanaler som är helt eller delvis igensatta bidrar till att vi inte får tillräckligt bra luftflöden, vilket kan orsaka sjukdomar som astma och allergier. Men det kan också bidra till sämre livskvalité. Dålig luft gör att vi inte sover lika bra, och därmed presterar sämre på dagen.
– Ventilationssystem har en tendens till att bli eftersatta i småhus. Det är inte så konstigt, eftersom kanalerna oftast är inbyggda. Dessutom är ventilationsanläggningens fläktar ofta placerade på vinden eller på yttertaket, där de inte syns. Och när saker och ting inte syns, så har de en förmåga att glömmas bort, förklarar Johan Gustafsson som är ventilationstekniker hos Åke Huss AB.

Idag vet vi bättre om byggteknik, men kvarlevorna från förr fortsätter att göra sig påminda.

De flesta flerbostadshusen idag är uppförda under 60- och 70-talen. Då byggde man tätt för att spara energi, vilket i sin tur ledde till att luften i våra hem blev sämre. 
– Idag vet vi bättre om byggteknik, men kvarlevorna från förr fortsätter att göra sig påminda. Den dåliga ventilationen är ett utbrett problem som vi ofta stöter på i vår vardag, säger Johan Gustafsson. 
– Och egentligen är det inte så konstigt. Eftersom man inte ser det som finns inne i kanalerna räknar många med att ”luft är luft”, vilket tyvärr inte alltid är fallet. 
Vägen till en optimerad ventilation behöver inte vara krånglig eller kostsam. Johan menar att det ofta räcker att med jämna intervaller rensa kanalerna för att få fart på luftflödena. 
– Det är hela vår idé. Att återställa ventilationsanläggningen så nära nyskicket som möjligt. Kanalrensning, injustering och filterbyten är dessutom enkla ingrepp utan större störningar. Och kostnaden är högst ekonomisk, menar Johan Gustafsson. Kunden undviker nyinvesteringar och kan dessutom spara pengar i energiförbrukning. En ventilationsanläggning i balans avspeglar sig ofta i ekonomin.

!
MER OM INOMHUSMILJÖ OCH HÄLSA:

Ta gärna del av våra tips och råd, som du hittar här.