Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Chatta med oss på åke huss

Läckagemätning och täthetsprovning av villa

Vi utför täthetsprovning och provtryckning av villa och ventilation i Uppsala, Uppland och Mälardalen

Misstänker du otätheter i din villa – som bidrar till ojämn ventilation eller förlorad värme? Kanske är du mitt i en byggprocess och inför slutbesiktning vill säkerställa att huset är tilltäckligt lufttätt? Boka vår läckagemätning – så får du ett bra underlag för eventuella kommande beslut och åtgärder. Vårt team jobbar i såväl Uppsala och Uppland som hela Mälardalen!

Med vår läckagemätning får du kännedom om husets grundläggande energieffektivitet. Med hjälp av värmekamera och annan utrustning får du fastställt att du inte förlorar energi genom luftläckor och att din villa är så temperatureffektiv som möjligt. Med vår läckagemätning kan du upptäcka eventuella luftläckor i klimatskalet – t ex kring fönster och dörrar. Du får ett kvitto på att huset uppfyller Boverkets krav enligt BBR 9:4 – vilket inte minst är viktigt för dig som bygger om eller bygger nytt och väntar på slutbesiktning.

Läckagemätning villa – för rätt beslut om bättre komfort, hälsa och driftsekonomi!

Med vår läckagemätning får du kännedom om eventuella luftläckor som kan ha uppstått under bygg- eller renoveringsprocessen. Detta hjälper dig att identifiera eventuella svagheter och du får tidigt kännedom om nödvändiga reparationer innan problemen växer sig större. En läckagemätning hjälper dig inte bara i kunskapen att göra din villa mer energieffektiv – det gör också att du kan upptäcka eventuella risker för både människa och byggnad. Luftläckage kan orsaka en ökning av fuktnivån, vilket kan leda till tillväxt av mögel och andra fuktrelaterade problem. Med vår läckagemätning får du koll på hur du skapar rätt täthet. Därmed sparar du pengar i det långa loppet – och du kommer också att kunna få bättre komfort i din villa. Varje dag, året om.

Läckagemätning av ventilationsanläggningen

Utöver läckagemätning av husets klimatskal kan du också boka vår ventilationsbesiktning. Genom att täthets- prova ventilationskanalerna får du ett kvitto på hur effektiv din anläggning är. Otätheter i skarvar, fogar eller i kanalsidor gör att mer luft än nödvändigt behöver behandlas i fläktaggregaten. Det gör att fläktarna får arbeta hårdare för att kyla eller värma luften – vilket vanligen får till följd att driftskostnaderna ökar. Med vår läckage- mätning av ventilationen, som kan göras både vid nyinstallation eller när ventilationssystemet uppnått en viss ålder – får du svaren om kanalerna håller angivna täthetsklasser utifrån optimal luftcirkulation, ljud och energi- förbrukning med mera. Vår täthetsprovning görs enligt SS EN 13779 och EN 12237.

Vad kostar det att läckagemäta och täthetsprova villan?

Utifrån dina frågeställningar och behov kan vi skräddarsy ett paket som passar dig. Vet du redan nu vad du är ute efter? Välj mellan våra paket i formuläret nedan: Läckagemätning av klimatskal eller Läckagemätning Pluspaket, där vi kombinerar en kontroll av både klimatskal och radonnivåer.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta vårt ventilationsteam på 018-65 34 34 eller via kontaktformuläret.

Boka läckagemätning och täthetsprovning
av villa i Uppsala och Mälardalen!

Kontakta mig gällande följande: 

    Angivna priser gäller inkl. moms.
    * Priser avser villa max 250 kvm inom Knivsta, Uppsala eller Tierps kommun. För uppdrag utanför dessa kommuner tillkommer milersättning (mer info vid bokning)

    NYFIKEN PÅ VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER?

    Vill du kombinera din läckagemätning med våra övriga tjänster – inom exempelvis OVK och radon, tveka inte att prata med vårt team på tel 018-65 34 34.