SoVent Group AB

Om Åke Huss AB

Åke Huss AB grundades 1989. Affärsområdet är Sotning, brandskyddskontroll, ventilationsrengöring & OVK. Vi är ca 25 stycken medarbetare med ”nygammal” kompetens vilket gör oss heltäckande inom våra arbetsområden.

Enligt lagen om skydd mot Olyckor ansvarar kommunerna för Sotning & brandskyddskontroll. Uppsala, Tierp och Knivsta kommun har efter genomförd upphandling avtalat med Åke Huss AB att utföra dessa tjänster.

Våra största uppdragsgivare genom avtal är:

Sotning & Brandskyddskontroll
  • Uppsala kommun genom Uppsala Brandförsvar
  • Tierps kommun genom Uppsala brandförsvar
  • Knivsta kommun genom Attunda brandförsvar
Skorstensbesiktningar SSR Godkänd
  • Mariebergs Brasvärme
  • Eldabutiken
Ventilationsrengöring & OVK
  • Ca 200 Bostadsrättsföreningar i Uppsala, Tierp och Knivsta