Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Möt Åke Huss AB

BOKNINGSPORTALEN

Tillsammans – för en säker och sund inomhusmiljö!

Åke Huss AB är etablerat sedan 1990 och finns idag med kontor i Uppsala och Tierp. Inom tjänsteområdet ventilation och inomhusklimat ombesörjer vårt team ventilationsrengöring med tillhörande åtgärder samt OVK och radontjänster med mera. Inom tjänsteområdet Brandskydd utför vi eldstadsrelaterade tjänster så som olika installations- och serviceåtgärder kring eldstad och skorsten samt besiktningsuppdrag. På uppdrag av kommunen utför vi också lagstadgad brandskyddskontroll och sotning i Knivsta.

Bland våra uppdragsgivare finns såväl enskilda fastighetsägare som bygg-, fastighets- och förvaltningsbolag.

Åke Huss AB sysselsätter cirka 25 medarbetare – från kundmottagare och administratörer till certifierade ventilationsrengörare, OVK-kontrollanter, skorstensfejare och skorstensfejartekniker. Företaget är certifierat för de flesta förekommande arbetsmoment och uppfyller även de vanligaste kvalitetssäkringarna, genom FR2000.

Sedan 2018 ingår Åke Huss AB i SoVent Group. Det är den ledande aktören inom den svenska sotnings- och ventilationsbranschen, med verksamhet från Skåne i söder till Västerbotten i norr. De 43 syskonföretagen i gruppen sysselsätter över 500 medarbetare. Företagen samverkar inom bland annat kompetensutveckling – inte minst genom den egna skolan SoVent Academy och dess utbildningar inom sotning, ventilationsteknik och inomhusklimat.

Genom oss får kunden tillgång till ett opartiskt bollplank.

Som myndighetsutövare varken säljer eller installerar vi anläggningar. Vår roll är att kunna ha ett objektivt öga och vara en rådgivande partner för kunden. Oavsett vi pratar brandskydd eller ventilation, så är vår roll att kunna överblicka såväl funktion och nytta som ekonomi och hälsa.

Med rötterna i sotningen och dess månghundraåriga hantverk kompletteras idag traditionerna med helt nya, uppdaterade krav och förutsättningar. Vi följer noga den tekniska utvecklingen och uppdaterar både maskinpark och verktyg. Därtill är våra vidareutbildningar viktiga för att kontinuerligt öka kvalitet och kundnytta. Vi på Åke Huss AB vill kunna erbjuda både bredd och spjutspets. Därför hittar du hos oss alla de förekommande roller som finns i branschen: sotare, brandskyddskontrollanter, tekniker och besiktningsmän.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du når oss på 018-65 34 34 helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 (lunch 11.00-12.00).

    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.