Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Värt att veta om sotning

BOKNINGSPORTALEN
Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotning ska göras. Intervallerna baseras på vilken typ av eldstad och bränsleslag som du använder.

Sotning – en viktig del av brandskyddet

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Uppsala, Knivsta och Tierp har kommunerna valt att upphandla tjänsten av Åke Huss AB. Vi har varit verksamma inom sotning och ventilation – och i samma regi – sedan 1989.

Sotning – hur och när?

Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för sotbrand minimeras. Huvudansvaret för att arbetet utförs ligger hos kommunen, som också bestämmer kostnaden för arbetet (se även separat rubrik ”Vad kostar sotningen för dig”). Du behöver inte själv tänka på när det är dags att sota. Vi aviserar vårt uppdrag enligt de intervaller som kommunen bestämt för din fastighet.

Läs mer om intervaller här Så här förbereder du inför vårt besök

Hur ofta ska det sotas – och vad kostar det?

Avgifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll beslutas årligen av Räddningsnämnden i din kommun.
Taxan är baserad på att sotaren aviserar uppdraget områdesvis och besöker samtliga närliggande fastigheter vid ett och samma tillfälle. Tänk på att eventuell avbokning eller ombokning måste ske senast 24 timmar innan din bokade tid.

Läs mer om intervaller och kostnad

Tips och råd om eldning

Det finns mycket som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och samtidigt få ut mer komfort av din eldning. I vårt avsnitt ”Tips och råd” kan du läsa mer om vilken ved du bör använda och om varför det är viktigt med snabb uppstart när du tänder brasan. Här får du även ta del av checklistor och instruktionsfilmer. Du får översikter kring regelverk med mera – exempelvis vad som gäller om du funderar på att utföra sotning själv.

Till sidan “Tips och råd”

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du når oss på 018-65 34 34 helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 (lunch 11.00-12.00).

    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.