Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Täthetsprovning och besiktning

BOKNINGSPORTALEN
Arbetar du med konstruktion eller installation av ventilationsanläggningar? Genom vårt team av besiktningsmän och ventilationstekniker får du tillgång till kompletterande kunskaper inom såväl ventilation som brandskyddskontroll.

Täthetsprovning

I ventilationssystem uppstår det av olika skäl otätheter i skarvar och fogar eller i kanalsidor. Om kanalerna läcker, innebär det att mer luft än nödvändigt behöver behandlas i i fläktaggregaten. Fläktarna måste då arbeta hårdare, då mer luft skall värmas eller kylas. Detta får vanligen till följd att driftkostnaderna ökar. Om kallare luft sugs in i ventilationssystemet, så försämras dessutom effektiviteten av värmeåtervinningen. Otätheterna alstrar också ett störande, väsande ljud. Med vår täthetsprovning får du exakta svar – och kan uppfylla de efterfrågade kraven. Är du osäker på vilken täthetsklass som skall uppfyllas (A, B eller C), så finns den angiven i dina bygghandlingar.

Imkanalsbesiktning

Bostäder eller storkök som har nyinstallerade eller ombyggda imkanaler kräver ett sakkunnighetsinytyg, enligt Plan och Bygglagen. Med sotarens expertkunskaper kring såväl ventilation som brandskydd får du ett intyg som uppfyller alla myndighetskrav. Sakkunnighetsintyget är sedan en viktig del för att erhålla ett slutbesked/slutbevis på bygget som helhet. Välkommen att höra av dig till oss för ytterligare information! Genom vårt team av besiktningsmän och ventilationstekniker får du tillgång till breda kunskaper inom såväl ventilation som brandskydd.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du når oss på 018-65 34 34 helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 (lunch 11.00-12.00).

    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.