Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Chatta med oss på åke huss
Sotning och brandskydd:

Hur ofta kommer sotaren?

Sedan den nya lagen om skydd mot olyckor, som infördes 2004, är det två olika moment som berör din eldstad. Dels är det den traditionella sotningen/rengöringen – med syfte att få bort sot och brandfarliga beläggningar – samt den undersökande delen med brandskyddskontroll, för att säkerställa att eldstaden fungerar som den ska.
Intervallerna för sotning fastställs av din kommun, medan tidpunkterna för brandskyddskontroll regleras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
Du behöver inte själv hålla koll på när sotning och brandskyddskontroll ska ske – det gör det utsedda sotningsföretaget utifrån uppgifterna i den s.k kontrollboken (fastighetsregistret). Du får en avisering i god tid inför besöket.

Intervaller för sotning

Om du eldar med fast bränsle (ved, pellets, spannmål etc):

 • Värmepanna som fungerar som huvudsaklig värmekälla: två gånger per år
 • Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per år
 • Eldstad som inte är huvudsaklig värmekälla: vart tredje år (eldning mindre än 500kg/år)
 • Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Om du eldar med flytande bränsle

 • Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja, med märkeffekt över 60 kW: två gånger per år
 • Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja, med märkeffekt högst 60 kW: en gång per år
 • Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparatur har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning: vartannat år.

Intervaller för brandskyddskontroll:

Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Det kan dock finnas andra parametrar som spelar in för hur ofta du behöver göra brandskyddskontroll. Till exempel finns för lokaleldstäder ett regelverk som utgår ifrån de individuella bedömningar som görs av brandskyddskontrollanten. Mer om tumregler och myndigheternas riktlinjer kan du läsa på msb.se (sök på brandskyddskontroll).

Här följer en översikt kring de vanligaste intervallerna för objekt i småhus:

 • LOKALELDSTÄDER:

a) För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 3 år
b) För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 6 år
c) Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

 • VÄRMEPANNOR:

a) Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis: 3 år
b) Eldning med olja eller gas: 6 år

 • KÖKSSPISAR:

a) Eldning med fasta bränslen: 3 år
b) Eldning i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning): 6 år
c) Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

Vad kostar det?

Den taxa som myndigheterna fastställt för sotning respektive brandskyddskontroll, som gäller för din kommun, hittar du här.

Läs även:

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

På kontorstid kan du gärna använda vår chatfunktion som du ser i hörnet på hemsidan. Men du är också varmt välkommen att skicka ett meddelande här, så hjälper vi dig så snart vi kan!

Prata med vår kundtjänst

Du når oss på 018-65 34 34 helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 (lunch 11.00-12.00).

  (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.