Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Ventilation:

Luftflöden och injustering

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna (vilket i villa- och småhus dock endast sker vid nyinstallation). En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Allt för låga flöden flöden försämrar inte bara inomhusklimatet, utan leder ofta till att flödesbalansen påverkas. Har ventilationssystemet mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning, kommer återvinningen att försämras om luftflödena inte är balanserade på rätt sätt. Med ett för lågt frånluftsflöde sjunker temperaturen på tilluften, som då måste höjas med hjälp av köpt energi. För lågt frånluftsflöde kan också innebära övertryck i byggnaden, vilket kan orsaka fukt- och mögelproblem.

Om luftflödena är felaktigt injusterade är risken stor att problemen kompenseras genom att höja temperaturen, antingen i rummet (via radiatorsystemet), eller i den luft som tillförs via ventilationen. Allt för höga luftflöden kan också leda till drag, som ofta kompenseras genom att höja temperaturen på den luft som tillförs. Mer värme måste tillföras, vilket leder till ökad energianvändning.

Onödiga tryckfall ökar behovet av el till fläktens drift. Principen för injustering av ventilationssystem går förenklat ut på att det don (anordning för att justera mängden luft) som är längst bort från fläkten ska ha så litet tryckfall som möjligt. Inställningen på donen påverkar trycket i hela systemet. Detta kan ibland vara onödigt högt – och då måste fläkten arbeta extra mycket för att orka trycka in, eller suga ut, luften hela vägen. Därmed går det också åt mer elenergi, helt i onödan.

Läs även:

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

På kontorstid kan du gärna använda vår chatfunktion som du ser i hörnet på hemsidan. Men du är också varmt välkommen att skicka ett meddelande här, så hjälper vi dig så snart vi kan!

Prata med vår kundtjänst

Du når oss på 018-65 34 34 helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 (lunch 11.00-12.00).

    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.