Chatta med oss – se ikonen nere till höger

Ventilationsrengöring för villa och småhus

BOKNINGSPORTALEN
Vi spenderar större delen av tiden inomhus. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Att hålla luftfuktigheten på en låg nivå är också viktigt – för att inte kvalster ska frodas och för att undvika mögelsvampar och bakterier.

Rena ventilationskanaler – för komfort, klimat och hälsa

En återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet, liksom att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK), är de två åtgärder som med säkerhet kan hjälpa till att hålla ett bra inomhusklimat. En bra ventilation besparar också våra byggnader – genom att undvika fuktskador och andra problem som kan uppstå när luften inte cirkulerar som den ska. En ventilation i balans bidrar också till jämnare energiförbrukning.

Boka ventilationsrengöring här

Hur ofta bör man rengöra ventilationen?

Bor du i ett hus som är byggt före 1970-talet, kan man med viss generalisering säga att fastigheten förmodligen inte har samma behov av ventilationsunderhåll som senare byggda hus. I äldre fastigheter sköter sig ventilationen i mångt och mycket själv genom självdrag och otätheter. Från 1970 och framåt byggdes villorna tätare för att spara energi. Istället har dessa hus, och framför allt byggnader från 1980 och framåt, ofta ett system av fläktar och kanaler som styr luftintag och utsug. Det är det viktigt att systemen kan fungera som det var tänkt från början. Med tiden täpps kanaler och filter igen – vilket ställer krav på kontinuerligt underhåll.

Olika ventilationssystem har olika behov

Behovet av hur och när rengöring bör göras, är något som skiftar mellan olika ventilationssystem. Frågor som också spelar in är hur systemet är dimensionerat. Generellt kan man säga att det inte bör gå mer än 4 -5 år innan systemet kontrolleras och rengörs. Det finns inga lagkrav på ventilationskontroll i villor och småhus – såvida det inte gäller nyinstallation. Däremot ska offentliga lokaler, liksom flerbostadshus och kontorsbyggnader med jämna intervaller utföra Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK.

Läs mer om ventilationsystem Läs mer om OVK

Abonnera på frisk luft

Om du avtalar med oss att vi återkommer enligt en överenskommen intervall, så lägger vi upp ett anpassat program för att rengöra och byta filter med mera. Då behöver du inte fundera längre. Dessutom kan vi samtidigt ombesörja ett övergripande brandskydd – där vi bland annat undersöker och rengör spisfläkten och dess imkanal. I vårt villapaket, som är ROT-berättigat, ingår dessutom långtidsmätning av radon. Läs mer och beställ Villapaketet via knappen nedan.

Läs mer och boka Villapaketet här

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du når oss på 018-65 34 34 helgfria vardagar mellan 08.00–15.00 (lunch 11.00-12.00).

    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.